آثار و برکات آیت الکرسی

در قرآن مجید، دو آیه هست که احادیث بسیاری در بیان عظمت آنها از رسول اکرم (ص) و ائمه اطهار وارد شده است، این دو آیه عبارتند از: آیه نور و آیهالکرسی. در این مقاله به برخی از خواص بینهایت آیت الکرسی می پردازیم.

 

آیت الکرسی برای حفظ چشم
بعد از هر نماز دستان را روی چشم بگذارید و بعد از خواندن آیت الکرسی بگویید: «اللهم احفظ حدقتی بحق حدقتی علی بن ابیطالب (ع)»

در روایت دیگری آمده است که جهت نور چشم بعد از هر نماز دست بر چشم بگذارد و آیت الکرسی بخواند و بگوید: «اعیذ نور بصری بنور الله الذی لا یطفی»

آیت الکرسی برای زیادی علم و حافظه
پیامبر (ص) روایت کرده است که فرمودند: پنج چیز حافظه را قوی می گرداند: خوردن شیرینی، گوشت نزدیک گردن، عدس، نان سرد و خواندن آیت الکرسی

آیت الکرسی برای سفر
امام صادق (ع) فرمود: سفر را با دادن صدقه و یا با خواندن آیت الکرسی آغاز کنید. کسی که در سفر هر شب آیت الکرسی را بخواند هم خودش در سلامت باشد و هم چیزهایی که همراه اوست.

آیت الکرسی برای حاجت
رسول اکرم (ص) فرمودند: هرگاه برای حاجتت از خانه خود بیرون آمدی آیت الکرسی را بخوان که حاجتت به خواست خدا برآورده گردد.

امام علی (ع) فرمودند: هرگاه یکی از شما اراده حاجتی کند پس صبح روز پنج شنبه در طلب آن بیرون رود و در وقت بیرون رفتن آخر سوره آل عمران ( آیه ۱۹۰تا آخر) و آیت الکرسی و سوره قدر و حمد را بخواند، زیرا که در خواندن این ها حوائج دنیا و آخرت برآورده می شود.

آیه الکرسی

بین دو عین و دو میم آیت الکرسی
اگر کسی را مهمی پیش آید که در آن عاجز و معطل بماند و علاج آن را نتواند بایستی که غسل نماید و وضو سازد و به نیّت آن مهم آیت الکرسی را تلاوت کند و چون به میان «یشفع عنده» که وسط دو عین است برسد نیت و مهم خویش از خاطر بگذراند البته آن مهم مطابق دلخواه او برآید و اگر کسی را دشمن صعبی باشد که به هیچ وجه با او مقاومت نتواند به نیابت مقهور ساختن او و مغلوبی آن شخص مشغول تلاوت گردد و چون به وسط دو میم «یعلم ما بین ایدیهم» رسد آن شخص و نیت خویش از خاطر بگذراند البته آن ظالم مقهور گردد و خواننده بر او ظفر یابد و این عمل از جمله مجربات است.

آیت الکرسی برای حفظ جان
امام سجاد (ع) فرمود که رسول خدا (ص) فرموده است: هر کس ۴ آیه از اول سوره بقره و آیت الکرسی را با ۲ آیه بعد از آن و ۳ آیه آخر سوره بقره را تلاوت کند هیچگونه بدی و ناراحتی در جان و مال خود نمی بیند و دیو لعین به وی نزدیک نمی شود و قرآن را فراموش نمی کند.


آیت الکرسی برای دوری از مکر شیطان
در کتاب «ختوم و اذکار» صفحه ۲۲ آمده: هر کس بعد از هر نمازی آیت الکرسی را بخواند از مکر شیطان و وسوسه های آن در امان خواهد بود.

آیت الکرسی برای رفع سختی ها
گویند در شداید و سختیها در مهمات عظیمه قرائت آیت الکرسی ۱۲ مرتبه نافع است و تخلف ندارد.

آیت الکرسی برای شفای بیمار
در کتاب وسائل الشیعه جلد۱ ص۳۸۰ نقل شده است: در روایات وارد شده است که: آیه الکرسی را کنار مریض بخوانید و بعد بگوئید «اَللّهُمَ اَخرِجهُ الی رِضا مِنکَ وَ رِضوانٍ اَللّهُمَ اَغفِرلَهُ ذَنبُهُ جَلَّ ثَناء وَجهکَ» بعد آیه سخره که آیه ۵۴ تا ۵۶ سوره اعراف است را خوانده و نیز سه آیه آخر سوره بقره و بعد سوره احزاب را تلاوت نموده که برای بهبودی و شفای موثر است.

آیت الکرسی برای نورانیت قبر
امام صادق (ع) فرمودند: وقتی مؤمنی، ثواب قرائت آیهالکرسى را به اهل قبور هدیه کند، خداوند برای هر حرفى از این آیه، فرشته‎ای قرار می‎دهد که خداوند را براى قاری آن، تا روز قیامت تسبیح کند. و به وى پاداش شصت پیامبر را دهد و خدا در هر قبرى از شرق تا غرب، چهل شمع از نور قرار می‎دهد و قبرهاى آنها را وسعت دهد.

آیت الکرسی برای قبولی نمازها
از پیغمبر گرامى (ص) روایت شده است که فرمودند: هر کس آیه الکرسى را بعد از هر نماز واجب بخواند، نمازش مورد قبول قرار مى‎گیرد و در امان خدا خواهد بود.

آیت الکرسی برای کفاره گناهان
امام صادق (ع) فرمود: هر کس بعد از نماز جمعه، وقتى که سلام مى‎دهد، حمد را یک بار، سوره توحید را هفت بار، سوره فلق هفت بار، سوره ناس را هفت بار و آیه الکرسى، آیه سخره؛ «ان ربکم الله الذى خلق السموات» و آیه ما قبل آخر سوره توبه؛ «لقد جاءکم رسول من انفسکم» را بخواند، کفاره گناهان او از آن جمعه تا جمعه دیگر خواهد بود.

ویژگی های آیت الکرسی

   • ایمنی در سفر
   • دفع همه آفات
   •  برای رفع فقر و کمک الهی از غیب
   • رفع ترس در تنهایی
   • در هنگام خواب باعث می شود خداوند فرشته ای نگهبان و محافظ بگمارد تا صبح سلامت بمانی.
   • رفع درد چشم
   • دور شدن شیطان
   •  رفع هم و غم
   •  شفای مریض
   • زیاد شدن نور چشم
   • برکت مزرعه و رونق گرفتن کسب
   • زیاد شدن حافظه
   • آسان شدن مرگ
   • حفظ مال و جان

زیورآلات استرلینگ