شرایط همکاری

دوست عزیز سلام

شرایط همکاری به دوصورت هست:

۱-خرید آنلاین شاپ(حداقل خرید یک میلیون تومان)
۲-خریدار عمده(حداقل خرید سه میلیون تومان)

باید ابتدا از طریق لینک زیر ثبت نام کنید

https://www.zivaralat-shop.ir/my-account/
و نوع مشتری بر اساس دومورد بالا انتخاب کنید

توجه نمایید که نوع مشتری درست انتخاب کنید که قابل تغییر نیست.

بعد از ثبت نام باید منتظر باشید تا ازطریق ما تایید شوید

روش پرداحت از طریق کارت بکارت میباشد.

محصولاتی که انتخاب میکنید تا یک ساعت رزرو میشود.